Memory Alpha
Advertisement
Framsida
Utgivare: RSR Epix AB
Utgiven: 1992
Nummer: 3
Timespan: 2287-2292

Den svenska serietidningen Spock utkom som månadstidning med sammanlagt tre nummer år 1992. Tidningen bygger på filmen Star Trek: The Motion Picture och har således TOS besättningen som huvudkaraktärer.

Produktionsfakta:[]

  • Utgivare: RSR Epix AB i samarbete med Marvel Comics Group.
  • Ansvarig utgivare: Horst Schröder

Utgivna nummer:[]


Lista över svenska tidningar med Star Trek
Star Trek: 1/1981 | 2/1981 | 3/1981 | 1/1982 | 2/1982 | 3/1982 | 4/1982
Spock: 1/1992 | 2/1992 | 3/1992
Star Trek: The Next Generation: 1/1993 | 2/1993
Andra: HolQeD | Träsket
Advertisement