Memory Alpha
Advertisement

Även om olika arter talar olika språk har tekniken, och då i synnerhet språkdatabasen, underlättat för kommunikation mellan medlemmar av olika arter.

Kända språk[]

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Advertisement