FANDOM


Språkdatabas (eng. Linguistic Database), en databas bestående av alla för stjärnflottan kända språk. Den utvecklas hela tiden, och anpassar sig med hjälp av sitt innehåll till att även omfatta nya språk.

Den har använts sedan första stjärnflottans tid och utvecklades oerhört med hjälp av exolingvisten Hoshi Sato ombord Enterprise NX-01.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.