Memory Alpha
Advertisement
DS9 besättning
Skapad av: Rick Berman och Michael Piller
Studio: Paramount Pictures
Produktions datum: 1993-1999
Avsnitt: 173 (7 säsonger)

Deep Space Nine utspelar sig på en rymdstation som heter DS9 (Rymdstation).

Huvudkaraktärer[]

Säsongerna med avsnitt[]

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.

pt:Star Trek: Deep Space Nine

Advertisement