Memory Alpha
Advertisement
200px
Utgivare: Atlantic Förlags AB
Utgiven: 1993
Nummer: 2
Timespan: 2365

Den svenska serietidningen Star Trek: The Next Generation utkom med två nummer år 1993. Sedan lades produktionen av tidningen ner. Tidningen bygger på den populära TV-serien Star Trek: The Next Generation och har således samma huvudkaraktärer.

Produktionsfakta:[]

  • Utgivare: Atlantic Förlags AB
  • Produktion: Pandora Press AB
  • Ansvarig utgivare: Peter Sparring
  • Redaktör: J. Svensson
  • Konsult: Bob Loaf
  • Formgivning: Mats Liljerehn och John Carling

Utgivna nummer:[]


Lista över svenska tidningar med Star Trek
Star Trek: 1/1981 | 2/1981 | 3/1981 | 1/1982 | 2/1982 | 3/1982 | 4/1982
Spock: 1/1992 | 2/1992 | 3/1992
Star Trek: The Next Generation: 1/1993 | 2/1993
Andra: HolQeD | Träsket
Advertisement