Advertisement
200px
Utgivare: Atlantic Förlags AB
Utgiven: 1981-1982
Nummer: 7
Timespan: 22711-?

Den svenska serietidningen Star Trek utkom som kvartalstidning med sammanlagt sju nummer mellan år 1981 och 1982. Dessa sju nummren innehåller samtliga arton nummer av den amerikanska tidningen Star Trek som utgavs av Marvel Comics mellan april 1980 och februari 1981. Tidningen bygger på filmen Star Trek: The Motion Picture och har således TOS besättningen som huvudkaraktärer. Första nummret är en serieanpassning av just nämnda film.

Produktionsfakta:

  • Utgivare: Atlantic Förlags AB i samarbete med Marvel Comics Group.
  • Ansvarig utgivare: Stefan Lövesjö

Utgivna nummer:

Anmärkning:

1 Enligt startrek.com


Lista över svenska tidningar med Star Trek
Star Trek: 1/1981 | 2/1981 | 3/1981 | 1/1982 | 2/1982 | 3/1982 | 4/1982
Spock: 1/1992 | 2/1992 | 3/1992
Star Trek: The Next Generation: 1/1993 | 2/1993
Andra: HolQeD | Träsket
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.