FANDOM


Lista över kända kadetter inom stjärnflottan.

Många officerare har varit kadetter vid någon tid i deras respektive karriärer. Här listas enbart de personer som bara uppnått graden kadett och inte vidare samt de som gjort särskilt bra ageranden som kadett.

2200-taletRedigera

2250-taletRedigera

2260-taletRedigera

2280-taletRedigera

2200-taletRedigera

2320-taletRedigera

2350-taletRedigera

2360-taletRedigera

Mitena Haro var av falsk identitet. Det är oklart som där fanns en riktig kadett Haro.

2370-taletRedigera

Den obenämnda personalen ombord USS Valiant var alla kadetter.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.