Memory Alpha
Advertisement

Ett rymdskepp är en farkost som man använder för att färdas genom rymden. Alla arter har olika skeppsklasser och storlekar som särskiljer skeppen. Nedan är en lista på de vanligaste.

Federationsskepp[]

Enterprise (NX-01)
Sovereign
Galaxy
Constitution
Intrepid
Nova
Akira
Steamrunner
Defiant
Excelsior
Nebula
Miranda
Soyuz
Saber
Norway
Daedalus
Oberth
Olympic
Centaur
Prometheus
Constellation
Shuttelpod
Y-klass fraktare
J-klass fraktare
Delta flyer
Runabout

Cardassianska[]

Hiedeki
Galor
Keldon
Militär fraktare
Civil fraktare

Romulanska[]

Scout
Warbird
Science ship
Bird of prey

Ferenger[]

D'kora
Shuttle
Probe

Bajoranska[]

Segelskepp
Fraktare typ 1
Fraktare typ 2
Fighter

Dominion med allierade[]

Jem'Hadar[]

fighter
Warship
Battleship

Breener[]

Breenskepp

Karemma[]

Karemmaskepp

Remanska[]

Remansk warbird (Scimitar)

Klingonska[]

D7
K'tinga
Vor'cha
Neg'Var
Bird of Prey

Borg[]

Kub
Stridskub
Diamant
Sfär
spaningsskepp
Rouge

Son'a[]

Ru'afos skepp
Collector
Battleship
Shuttle

Krenimer och deras fiender[]

Krenimer[]

Warship
Patrull

Anorax[]

Vapenskepp

Zahler[]

Zahlskepp

Mawaser[]

Mawasiskepp

Nihydroner[]

Nihydronskepp

Hirogener[]

Hirogenskepp
Hirogenskt stridsskepp
Hologrammens skepp

Kazoner[]

Kazon raider

Talaxianska[]

Fighter
Fraktare

Vother[]

Vetenskapsskepp
Stadsskepp

Art 8472[]

Bioskepp

Caatater[]

Caatatiskt skepp

B'omarer[]

B'omariskt skepp

Srivaner[]

Srivanskt skepp

Ramuraner[]

Ramuranskt spårarskepp

Numirer[]

Numiriskt patrullskepp

Pralorer och Craver[]

Pralor-Cravi standardskepp

Serosianer[]

Serosianskt skepp

Akritiraner[]

Akritiranskt rymdfängelse

Ett stort tack till EX Astris Scientia ([1])

Advertisement