FANDOM


Ett rymdskepp är en farkost som man använder för att färdas genom rymden. Alla arter har olika skeppsklasser och storlekar som särskiljer skeppen. Nedan är en lista på de vanligaste.

FederationsskeppRedigera

Enterprise (NX-01)
Sovereign
Galaxy
Constitution
Intrepid
Nova
Akira
Steamrunner
Defiant
Excelsior
Nebula
Miranda
Soyuz
Saber
Norway
Daedalus
Oberth
Olympic
Centaur
Prometheus
Constellation
Shuttelpod
Y-klass fraktare
J-klass fraktare
Delta flyer
Runabout

CardassianskaRedigera

Hiedeki
Galor
Keldon
Militär fraktare
Civil fraktare

RomulanskaRedigera

Scout
Warbird
Science ship
Bird of prey

FerengerRedigera

D'kora
Shuttle
Probe

BajoranskaRedigera

Segelskepp
Fraktare typ 1
Fraktare typ 2
Fighter

Dominion med allieradeRedigera

Jem'HadarRedigera

fighter
Warship
Battleship

BreenerRedigera

Breenskepp

KaremmaRedigera

Karemmaskepp

RemanskaRedigera

Remansk warbird (Scimitar)

KlingonskaRedigera

D7
K'tinga
Vor'cha
Neg'Var
Bird of Prey

BorgRedigera

Kub
Stridskub
Diamant
Sfär
spaningsskepp
Rouge

Son'aRedigera

Ru'afos skepp
Collector
Battleship
Shuttle

Krenimer och deras fienderRedigera

KrenimerRedigera

Warship
Patrull

AnoraxRedigera

Vapenskepp

ZahlerRedigera

Zahlskepp

MawaserRedigera

Mawasiskepp

NihydronerRedigera

Nihydronskepp

HirogenerRedigera

Hirogenskepp
Hirogenskt stridsskepp
Hologrammens skepp

KazonerRedigera

Kazon raider

TalaxianskaRedigera

Fighter
Fraktare

VotherRedigera

Vetenskapsskepp
Stadsskepp

Art 8472Redigera

Bioskepp

CaataterRedigera

Caatatiskt skepp

B'omarerRedigera

B'omariskt skepp

SrivanerRedigera

Srivanskt skepp

RamuranerRedigera

Ramuranskt spårarskepp

NumirerRedigera

Numiriskt patrullskepp

Pralorer och CraverRedigera

Pralor-Cravi standardskepp

SerosianerRedigera

Serosianskt skepp

AkritiranerRedigera

Akritiranskt rymdfängelse

Ett stort tack till EX Astris Scientia ([1])