FANDOM


Ett rymdskepp är en farkost som man använder för att färdas genom rymden. Alla arter har olika skeppsklasser och storlekar som särskiljer skeppen. Nedan är en lista på de vanligaste.

Federationsskepp

NX
Sovereign
Galaxy
Constitution
Intrepid
Nova
Akira
Steamrunner
Defiant
Excelsior
Nebula
Miranda
Soyuz
Saber
Norway
Daedalus
Oberth
Olympic
Centaur
Prometheus
Constellation
Shuttelpod
Y-klass fraktare
J-klass fraktare
Delta flyer
Runabout

Kardassianska

Hiedeki
Galor
Keldon
Militär fraktare
Civil fraktare

Romulanska

Scout
Warbird
Science ship
Bird of prey

Ferenger

D'kora
Shuttle
Probe

Bajoranska

Segelskepp
Fraktare typ 1
Fraktare typ 2
Fighter

Dominion med allierade

Jem'Hadar

fighter
Warship
Battleship

Breener

Breenskepp

Karemma

Karemmaskepp

Remanska

Remansk warbird (Scimitar)

Klingonska

D7
K'tinga
Vor'cha
Neg'Var
Bird of Prey

Borg

Kub
Stridskub
Diamant
Sfär
spaningsskepp
Rouge

Son'a

Ru'afos skepp
Collector
Battleship
Shuttle

Krenimer och deras fiender

Krenimer

Warship
Patrull

Anorax

Vapenskepp

Zahler

Zahlskepp

Mawaser

Mawasiskepp

Nihydroner

Nihydronskepp

Hirogener

Hirogenskepp
Hirogenskt stridsskepp
Hologrammens skepp

Kazoner

Kazon raider

Talaxianska

Fighter
Fraktare

Vother

Vetenskapsskepp
Stadsskepp

Art 8472

Bioskepp

Caatater

Caatatiskt skepp

B'omarer

B'omariskt skepp

Srivaner

Srivanskt skepp

Ramuraner

Ramuranskt spårarskepp

Numirer

Numiriskt patrullskepp

Pralorer och Craver

Pralor-Cravi standardskepp

Serosianer

Serosianskt skepp

Akritiraner

Akritiranskt rymdfängelse

Ett stort tack till EX Astris Scientia ([1])

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.