Memory Alpha
Advertisement

I tidsavatlet står bl.a att man inte får utföra något arbete, inte skapa relationer mellan andra människor i den aktuella tiden. Man får enbart påverka och styra andras arbete om möjligt. Med sin stora kunskap lyckades antropologerna förmå dåtidens människor att bygga pyramiderna vid Giza med den noggrannhet som krävdes. Det var oerhört viktigt att vinklarna och det relativa avståndet mellan de 3 pyramiderna blev så exakt de kunde bli.Avståndet mätt från centrum av varje pyramid och vinklarna mellan pyramiderna måste vara exakta. Det var viktigt att man med hjälp av dessa data kunde bestämma ett visst datum så vissa initierade efterkommande kunde räkna ut när asteroiden skulle slå ner på jorden. När de relativa avstånden och vinklarna, sett från jorden, mellan stjärnorna i Orions bälte exakt överensstämde med pyramiderna skulle katastrofen inträffa.

Advertisement