FANDOM


Tieran (spelad av Leigh J McCloskey) var en ilarisk planetarisk despotisk ledare som störtades tidigare än år 2170 (jordisk standardtid).

Han kunde överleva i ytterligare två sekler genom att överföra sitt sinne till värdkroppar. När han svårt skadad fördes ombord USS Voyager efter att ha blivit räddad från ett förstört rymdskepp dog hans värdkropp men inte förrän efter att sinnet blivit överfört till Kes.

Tieran återvänder till sin hemplanet och tar åter över styret. Voyager sänder dit en grupp för att infiltrera och Neelix lyckas placera en synaptisk stimulator på Kes som driver ut Tieran och hans sinne dör. (VOY:"Warlord")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.