Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

Lista över titlar i Star Trek. För titlar utanför planetfederationen står en parantes efter länken.

A[]


Amiral[]

Andreofficer[]

B[]


befälhavare[]

Besättningsman[]

C[]


Chefsfanjunkare[]

Chefsingenjör[]

Chefsunderofficer[]

D[]


Doktor[]

E[]


F[]


Fanjunkare[]

Flottamiral[]

Flottkapten[]

Fänrik[]

Förvaltare[]

Försteofficer[]

G[]

Glinn (kardassiansk titel)[]

Gul (kardassiansk titel)[]


H[]


I[]


J[]


K[]


Kadett[]

Kapten[]

Kock[]

Kommendör[]

Kommendör av 1:a graden[]

Kommendörkapten[]

Konteramiral[]

L[]


Löjtnant[]

M[]


N[]


O[]


P[]

Praetor (Romulansk titel)[]


Pilot[]

Q[]


R[]


S[]


Stjärnkartmakare[]

Säkerhetschef[]

T[]


Taktikofficer[]

U[]


Underofficer[]

V[]


===Vetenskapsofficer===

Viceamiral[]

W[]


X[]


XO[]

Y[]


Z[]


Å[]


Ä[]


Ö[]

Örlogskapten[]

Överchefsunderofficer[]

Advertisement