Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

Ett skepp av Soyuzklass

Var fångad i en tidsloop i 90 år innan den blev befriad av USS Enterprise år 2368 som också blivit fångad i tidsloopen. Något som resulterade i Enterprises förstörelse då Bozeman krockade med Enterprises ena Warpgondol (TNG:Cause and Effect)

Deltog vid Slaget om sektor 001

Advertisement