Memory Alpha
Advertisement

USS Defiant (NCC-1764) var det första rymdskeppet från federationen som bar detta namn. Skeppet var av Constitutionklass. Defiant försvann år 2268 nära tholianskt territorium.

Läs även om andra skepp med namnet Defiant.
Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Advertisement