Memory Alpha
Advertisement

Den framgångrika Defiant-klassen

Uss Defiant var ett rymdskepp som visas för första gången i DS9-avsnittet "The Search Part 1". Efter detta avsnitt så spelar skeppet en betydande roll genom resten av serien. När det första skeppet som hette Defiant blev förstört så fick kapten Benjamin Sisko tillåtelse att döpa även dess eferträdare till Defiant.

Den var en prototyp för Defiant-klassen, en klass av tungt beväpnade krigsskepp som ursprungligen var tänkta att slåss mot Borgerna. Efter Borginvasionen så gick federationen med på att stärka stjärnflottans militära makt. Defiant var prototypen för en klass av krigsskepp som var under utveckling då.

Den var tänkt att vara liten, snabb, och med väldigt bra manövreringsförmåga och kraftig beväpning. Skeppets warpmotorer var för kraftfulla och krävde många modifieringar för att inte slita itu skeppet. Det här skeppet var specifikt designat för strid, och dess beväppning inkluderade helt nya pulskanoner

Defiants pulskanoner som avfyras.

och quantumtorpeder som tillägg till fotontorpeder, standardfasrar och högkapacitetssköldar. Bryggan var centralt placerad i skeppet för att få maximalt skydd. En annan viktig tillgång var det speciella skrovet som var mycket stryktåligt och tillät skeppet att stanna kvar i strid även utan fungerande sköldar.

Inuti är Defiantklassen relativt spartansk om man jämför med andra skepp i stjärnflottan. Skeppet är inte designat för familjer, har inga forskningslaboratorier och en ganska liten sjukhytt. Rummen är små och de flesta rum har bara två britsar och en datorterminal. Det är väldigt få hytter som har matreplikatorer, då man äter i mässen där det finns flera replikatorer. När hotet från Borgerna avtog så lades projektet på is, eftersom den hade många problem som behövde lösas, t.ex warpmotorerna.


När federationen träffade på rasen Jem´Hadar år 2370 så övertygade kapten Benjamin Sisko stjärnflottans ledning att ge honom befäl över Uss Defiant. Den blev då posterad vid Deep Space Nine. Uss Defiant var det första federationsskeppet att lagligt vara utrustad med en Romulansk kamouflageanordning. En överenskommelse med Romulanerna gjordes som innebar att kamouflaget bara fick användas under forskningsuppdrag i Gamma-kvadranten, och att all information skulle delas med Romulanerna. Detta bröt dock federationen mot flera gånger.

År 2373 så var Uss Defiant med om striden vid sektor 001, mot Borgerna. Skeppet fick allvarliga skador, men de gick lyckligtvis att reparera. Skeppet hade dock troligen blivit förstört om inte Uss Enterprise-E hade kommit till undsättning och lett de andra återstående skeppen i att förstöra Borg-kuben.

Sent år 2375 så blev Uss Defiant förstört av Breenernas energiutdragande vapen under invasionen av Chin´toka-systemet. Under invasionen av Cardassia Prime några månader senare så deltar ett nytt skepp av Defiant-klassen, Uss Sao Paolo, det andra skeppet av denna klass som byggts. Uss Sao Paolo blir senare posterad vid Deep Space Nine och blir omdöpt till Uss Defiant.

Advertisement