FANDOM


USS Enterprise (NCC-1701-D), är namnet på ett rymdskepp av Galaxy-klass som sattes i bruk år 2364 och var aktivt fram tills dess förstörelse åtta år senare. Rymdskeppet var federationens flaggskepp under de åtta år som det var i bruk. Det är ett i mängden av rymdskepp som bär namnet Enterprise och kommendör för USS Enterprise (NCC-1701-D) var Jean-Luc Picard.

Dess förstörelse kom år 2371 efter en strid mot systrarna Lursa och B'Etors Bird-of-prey. Enterprise vann slaget, men då dess warpkärna var på väg att explodera tvingades besättningen evakuera skeppet genom en tefatsseparation och kraschlanda på Veridian III

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
pt:USS Enterprise (NCC-1701-D)
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.