USS Enterprise-E är det sjätte rymdskeppet i Federationens flotta att bära namnet Enterprise. Det är Sovereign-klass och har varit med om några stora slag i Star Trek världen. Enterprise-E var bland annat närvarande vid Slaget om sektor 001 och förhindrade tvångsförflyttningen av Ba'Kus befolkning från deras planet Star Trek: First Contact,Star Trek: Insurrection. pt:USS Enterprise (NCC-1701-E)

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.