Memory Alpha
Advertisement

Underrymden (eng. subspace) är en viktig och livsviktig del av rumstidskontinuet. Den är tydlig i sina gränser, men samtidigt samexisterande med normal rymd. Underrymden har ett oräkneligt antal domäner. Geordi La Forge jämförde det med "...en gigantisk honungskaka med ett oräkneligt antal celler". (TNG: "Schisms")

Tetryonpartiklar är en typ av subatomiska partiklar som i sitt naturliga tillstånd endast kan existera i underrymden. Om de förs in i den normala rymden uppvisar de nyckfulla egenskaper. Detta händer enbart när underrymdens uppbyggnad och struktur på något sätt kommer i kontakt med normal rymd.

Exakt vad underrymden är har aldrig klargjorts, även om många teorier, både fan-baserade och vetenskapliga, har förts fram. Att förklara underrymden i detalj skulle visa sig vara mycket svårt, då den använts som både lösning och orsak till en mängd olika problem genom serien.

Underrymdsanomalier[]

Se: Underrymdsanomali

Underrymdsteknologi[]

Se även[]

  • Omegadirektivet
    • Omegamolekyl
  • Underrymdsmorfologi
  • Underrymdsstrålning
  • Tetryoner
Advertisement