Underrymdsförstärkare, en kommunikationsstation som är avsedd att möjliggöra realtidskommunikation via underrymden.

En serie av underrymdsförstärkare placerades ut av Enterprise under dess första längre resa. Förstärkarna sattes ut för att tillåta bättre kommunikation med Jorden och ledningen för Jordens stjärnflotta. Förstärkarnas namn gavs som en kombination av bokstäver och siffror. Den första (Echo 1) placerades ut i juli 2151 (ENT: "Fortunate Son") och den andra (Echo 2) ett par månader senare (ENT: "Silent Enemy").

I september 2151 attackerade och förstörde ett utomjordiskt skepp av okänd härkomst både Echo 1 och Echo 2. Efter att Enterprise lyckats eliminera fortsatta attacker placerades en tredje förstärkare (Echo 3) ut, för att ersätta de två första. (ENT: "Silent Enemy")

Se även underrymdsrelä.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.