FANDOM


Vita dvärgar: En vit dvärg är en stjärna som kollapsat till en mycket liten storlek efter att den gjort slut på sitt kärnbränsle.

En vit dvärgs största massa bestäms av chandrasekhargränsen, som är ungefär 1,4 solmassor. Över den storleken kan stjärnan inte hålla ihop sig själv under sin egen massa och störtar samman i en neutronstjärna eller ett svart hål. Under chandrasekhargränsen hålls den upp av atomernas elektromagnetiska kraft. Solen kommer sluta som en vit dvärg eftersom dess massa ligger under chandrasekhargränsen.

En vit dvärg kommer efter några hundra miljarder år att ha kylts ner så mycket att den inte längre avger något synligt ljus. Eftersom universum uppskattas till 13,7 miljarder år avger även de äldsta vita dvärgarna temperaturer på några tusen grader.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.