Memory Alpha
Advertisement

Warp (av eng. warp, "böja", utvecklat till warp drive, "teknik som böjer rumtid så att mycket hög fart uppnås" ).

Först talade man om time warp, vilket sedan utvecklades till warp drive, vilket innebär att den framdrivna hastigheten är lika stor eller större än ljusets hastighet. Rymdskeppen färdas endera med impulsfart, vilket innebär fart förenlig med fysikens lagar sådana de nu är kända på 2000-talet, d.v.s. avsevärt långsammare än det belopp ljusets hastighet har, eller med warp drive. Warpskalan är exponentiell. Enligt teorin kan inget stjärnskepp färdas i Warp 10, det skulle resultera i att skeppet då var överallt i universum samtidigt.

Warpfaktorerna[]

Warp 1, warp 2 osv. kallas warpfaktorer. Tabellen nedan visar hur snabbt det skulle gå att färdas i de olika warpfaktorerna i teorin.


Warp x c Genom solsystemet Till Alpha Centauri Genom sektorn Genom federationen Genom galaxen Till Andromeda
Warp 1 1 c 11 timmar 4.36 år 20 år 1 000 år 100 000 år 2 000 000 år
Warp 2 10.079 c 1 timme 6 månader 1 år 100 år 10 000 år 200 000 år
Warp 3 38.941 c 17 minuter 6 veckor 6 månader 25 år 2 564 år 51 000 år
Warp 4 101.59 c 6.5 minuter 18 dagar 2 månader 10 år 990 år 19 800 år
Warp 5 213.75 c 3 minuter 8.4 dagar 34 dagar 4.6 år 467 år 9 345 år
Warp 6 392.50 c 1.7 minuter 4.6 dagar 18.6 dagar 2.5 år 255 år 5 102 år
Warp 7 656.13 c 1 minut 2.8 dagar 11.3 dagar 1.52 år 152 år 3 048 år
Warp 8 1 024 c 38 sekunder 1.7 dagar 7.1 dagar 1 år 100 år 1 953 år
Warp 9 1 516.4 c 26 sekunder 1.2 dagar 4.8 dagar 8 månader 66 år 1 319 år
Warp 9.2 1 649 c 24 sekunder 1.1 dagar 4.4 dagar 7 månader 61 år 1 217 år
Warp 9.6 1 909 c 20.7 sekunder 23 timmar 3.8 ddagar 6 månader 53 år 1 051 år
Warp 9.9 3 053 c 13 sekunder 14 timmar 2.4 dagar 3.8 månader 33.3 år 660 år
Warp 9.9753 6 000 c 6.6 sekunder 7.1 timmar 1.2 dagar 1.9 månader 16.9 år 335 år
Warp 9.99 7 912 c 5 sekunder 5.4 timmar 22 timmar 1.4 månader 12.8 år 254 år
Warp 9.9999 199 516 c .2 sekunder 12.8 minuter 52 minuter 1.6 dagar 6 månader 10 år
Ovanstående redogörelse är hämtad från Wikipedia

pt:Motor de dobra

Advertisement