Memory Alpha
Advertisement

Warpspole (eller Warpfältsspole) är en del av warpgondolen som är viktig i warpväxeln. När warpplasma strömmar igenom warpspolen bildas ett warpfält, som är viktigt när man ska nå överljushastigheter.

Advertisement