Memory Alpha
Advertisement
William Riker.jpg

William Thomas Riker spelades av skådespelaren Jonathan Frakes. Han kallades Will av sina vänner. I TNG och de tre första TNG-filmerna tjänar han som kapten Jean-Luc Picards förste officer, kallad "nummer ett", ombord på Uss Enterprise-D och Enterprise-E. I slutet av den fjärde TNG-filmen, Star Trek Nemeis, blir han befodrad till kapten och tar befäl över USS Titan.

William Riker föddes år 2335 i Valdez i Alaska. År 2350 övergav Kyle Riker, Williams far, sin son. Hans mor, Betty Riker hade dött några år tidigare. Detta ledde till en stor klyfta mellan far och son, och de talades inte vid på femton år(TNG: "The Icarus Factor").

Riker kom in vid stjärnflottans akademi ca 2353 och tog examen 2357. Han slutade åtta i sin klass. Han fick en livslång stämpel på sig att ofta använda ovanliga lösningar. Data beräknade att Riker endast använder traditionell taktik 21% av alla gånger. Han tjänstgjorde först ombord på Uss Pegasus som rorsman. När besättningen insåg att deras kapten utförde olagliga experiment med en kamouflage/fasinventerare så gjorde de myteri. Fänrik Riker tog till vapen för att försvara sin kapten, fastän dessa experiment var i direkt strid med Algeron-föredraget med Romulanerna. Fänrik Riker, kaptenen och några få andra lyckades fly från Pegasus innan en explosion förintade skeppet, trodde man. Det visade sig senare att skeppets fasinventerare fortfarande fungerade, och att skeppet hade flytit in i en asteroid, där halva skeppet hade fastnat i klippan, då fasinventeraren slutade fungera. Alla andra ombord dog. Stjärnflottan täckte snabbt över dessa illegala handlingar, och Riker tvingades leva med sina handlingar tills hans forne kapten ledde ett uppdrag som gick ut på att rädda Pegasus utrustning. (TNG: "The Pegasus").

Efter att ha varit på Pegasus hamnade Riker på USS Potemkin som andre officer. Någon gång under tiden på Potemkin så var Riker med om en transportörolycka. När han strålade upp från en planet så råkade en exakt kopia av honom skapas, som blev kvar på planeten. Kopian kallades senare för Thomas Riker. (TNG: "Second Chances"). Han tjänade även som lieutenant och lieutenant commander ombord på USS Hood.


År 2364 begärde han och fick en förflyttnig till USS Enterprise-D där han tjänade som förste officer under kapten Jean-Luc Picard. Under Borginvasionen 2366-2367 blev han fältbefodrad till kapten när Picard blev assimilerad av Borgerna. Efter att Picard lyckades bli räddad så återgick Riker till sin tidigare position. Vid denna tid så fick han flera gånger förfrågan om han ville ha ett eget skepp, men han valde att stanna kvar på Enterpise-D. Riker fortsatte att tjäna ombord på Enterprise-D tills det förstördes år 2371 av Duras systrar. Han tjänade även som försteofficer på Enterprise-E från dess första uppdrag tills han fick ett eget befäl.

Under sin tjänstgöring på båda Enterprise-skeppen så var Riker en populär officer med många vänner bland besättningen. Han var kapten Picards något aristrokatiska auktoritets mjukare ansikte utåt till besättningen.

År 2379 så gifte han sig med Deanna Troi. Samma år så accepterade han även en befodran till kapten ombord på Uss Titan, ett Luna-class starship.

TRIVIA Dr Crusher kallar honom Bill i Encounter at Farpoint, vilket även Deanna Troi gör i Haven. Riker är 1.93 lång. pt:William T. Riker

Advertisement