Memory Alpha
Advertisement

Xindier, en grupp arter härrörande från samma planet i alfakvadranten. Deras hemplanet är förstörd efter interna stridigheter. Första kontakt med människorna skedde år 2154 då de gick till krig mot Jorden, anstiftat av personer från en avlägsen framtid.

2500-talet har Federationen kommit att bli en mycket stark organisation. Klingonska imperiet, nu en fullt integrerad del av Federationen, är en stark medlem inom alliansen, tillsammans med arter som iteniterna och xindierna. (ENT: "Azati Prime")

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.

pt:Xindi

Advertisement