Жінка - ворта

Стать - сукупність генетичних, фізіологічних і гормональних відмінностей характеристик організму, узагальнююча всі його різноманітні специфічно-статеві особливості, що відрізняють його від представників іншої біологічної статі даного виду організмів і визначають його роль в процесі запліднення при статевому розмноженні.

Відмінності статей

У більшості гуманоїдних та інсектоідних рас є дві статі, а саме:

  • Чоловіча
  • Жіноча

Ці дві статі відрізняються зовнішніми і внутрішніми статевими органами, а також зовнішнім виглядом. Відмінності зовнішнього вигляду називають статевим диморфізмом. На рівні організму людини статевий диморфізм проявляється в первинних і вторинних статевих ознаках. До первинних належать внутрішні і зовнішні статеві органи, а до вторинних - ті, які розвиваються в процесі дорослішання (наприклад, груди у жінок). Статевий диморфізм визначає той генетичний матеріал, який потрапляє в яйцеклітину при заплідненні. Відповідно до нього і відбувається розвиток плоду.

Жіноча стать

Форма живого організму, що володіє жіночими статевими ознаками свого виду і відрізняється від чоловічої форми статевим диморфізмом (розходження в будові статевих органів, вторинних статевих ознак, скелета і ін.). Головна роль її всередині свого виду полягає у виконанні репродуктивної функції - тобто в прийомі генетичної інформації, що міститься в статевих клітинах ( сперматозоїдах) самця статевими клітинами самки (наприклад яйцеклітинами). Крім того, в залежності від раси або виду живого організму, в роль самки можуть входити: захист представників свого виду, добування корму, виховання нащадків і ін.

Чоловіча стать

Форма живого організму, яка виробляє дрібні, рухливі гамети - сперматозоїди. У процесі запліднення відбувається злиття сперматозоїда з більшою жіночою гаметою або яйцеклітиною. Чоловічі особини не можуть розмножуватися без наявності хоча б однієї яйцеклітини, отриманої від жіночої особини, хоча деякі організми можуть розмножуватися як статевим, так і безстатевим шляхом. Визначення статі відбувається по-різному у різних видів. У людини і багатьох гуманоїдів стать визначається генетично, у

Бальтазар Едісон - людина чоловічої статі

інших видів він може визначатися факторами середовища і гормональним фоном протягом утробного розвитку. Велику роль відіграють також соціальні фактори. В ході еволюції стать виникала незалежно в різних групах організмів.

Гермафродитна стать

Стать якій притаманні і чоловічі, і жіночі ознаки. Наявна у Толіанців. Може проявлятися у людей з генетичними збоями.

Донор

Стать яка виділяє феромони потрібні для зачаття іншою участі в ньому не бере. Відомо про її наявність у вісіанців.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.